Сфера на дейност

Основната сферата на дейност на Сдружение "Съюз за България" е в следните направления:

 • Законодателство и застъпничество;
 • Публични политики;
 • Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;
 • Насърчаване на икономическото развитие.

Извън основната ни дейност сме отворени за оказване на подкрепа в широк кръг други дейности на база изградената ни експертиза.

Мисия

Ние поставяме на първо място хората и по-специално българските граждани, намиращи се в България. Вярваме, че от нас зависи да правим България все по-добро място за живеене. Всичките ни усилия са насочени към подобряване на качеството на живот на българските граждани, живеещи в страната.

Цели на организацията

Целите на дейност на Сдружението са:

 1. Да съдейства и подпомага развитието на гражданското общество в България, както и да съдейства за сътрудничество с национални и международни правителствени и неправителствени организации за развитие и помощ на гражданското общество;
 2. Да съдейства на хората с неравностойно положение за интеграция и реализация в обществото;
 3. Да подпомага и съдейства за повишаване на инвестициите в България, включително с участие в национални и международни проекти и програми;
 4. Да пренася опит на граждански сдружения от Европа по отношение управление и развитие на градската инфраструктура, развитието на регионалната икономика и социалната политика;
 5. Да организира и координира усилията на изтъкнати експерти от различни области, по отношение управление и развитие на градската инфраструктура, развитието на регионалната икономика и социалната политика;
 6. Да съдейства и утвърждава развитието на духовните ценности, традиционни за българския народ, със съдействието на правителствени и неправителствени организации;
 7. Да съдейства на бизнеса в България за по-добри икономически условия, съдействие за участие в национални и международни проекти и програми;
 8. Да съдейства на държавните органи, Българската православна църква, правителствени и неправителствени организации, за развитие на духовните ценности, култура и история;
 9. Да работи за повишаване на качеството на живот на българските граждани и по-добра жизнена среда;
 10. Да популяризира дейността на членовете си;
 11. Да организира и провежда семинари, школи, курсове и други дейности за разпространяване на знания и умения и във връзка с целите на сдружението;
 12. Да подпомага неправителствени организации при участие и изпълнение на регионални, национални и международни програми за социално-икономическо развитие;
 13. Да си сътрудничи със сродни организации от страната и Европейския съюз, за установяване и поддържане на международни партньорства при осъществяване на целите и програмата на сдружението;
 14. Да представлява и защитава правата и интересите на българските граждани пред централната и местната власт, български и чуждестранни обществени организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление;
 15. Да подпомага членовете си при участие и изпълнение на регионални, национални и международни проекти и програми за социално-икономическо развитие, развитие на гражданското общество и други, свързани с целите на сдружението;
 16. Да разработи и подпомага изпълнението на концепция за устойчиво развитие на България и гражданското общество;
 17. Да съдейства и подпомага развитието на публично-частните партньорства на територията на страната;
 18. Да защитава гражданските права на българите;
 19. Да съдейства за устойчивото развитие, екологично развитие, здравеопазване, образование, култура, технологии, обществено-частни партньорства, опазване и развитие на територията.
Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.