Сдружение "Съюз за България"

От нас зависи да правим България все по-добро място за живот!
Научете повече за нас

Цели и дейности

Подпомагаме развитието на гражданското общество в България, както и да съдействаме за сътрудничество с национални и международни правителствени и неправителствени организации за развитие и помощ на гражданското общество.
Научете повече за нас »
Законодателство
Застъпничество
Публични политики
Международни и европейски въпроси
Политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие

Публичност

Вижте всички →
февруари 19, 2024
Пресконференция

На 16.02.2024 г. се проведе междинна пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с бенефициент Сдружение „Съюз за България“. Пресконференцията се проведе при партньора по проекта – Община Стрелча, където вече функционира създадения по проекта център за подкрепа, предоставяне на консултации и […]

Прочетете още
ноември 23, 2023
Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики

В изпълнение на дейност 3 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе проведена информационна кампания с 3 кръгли маси, на която присъстваха 36 участника от 3-те общини партньори по проекта – Рудозем, Садово и Чепеларе. Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро […]

Прочетете още
септември 1, 2023
Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

В изпълнение на дейност 2 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе разработена Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета […]

Прочетете още
Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.