Сдружение "Съюз за България"

От нас зависи да правим България все по-добро място за живот!
Научете повече за нас

Цели и дейности

Подпомагаме развитието на гражданското общество в България, както и да съдействаме за сътрудничество с национални и международни правителствени и неправителствени организации за развитие и помощ на гражданското общество.
Научете повече за нас »
Законодателство
Застъпничество
Публични политики
Международни и европейски въпроси
Политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие

Публичност

Вижте всички →
август 8, 2023
Публична покана за избор на изпълнител

Сдружение „Съюз за България“ обявява публична покана за „Създаване на обучителни програми за обучение на подкрепящи специалисти по темите превенция и борба с домашното насилие и насилието по полов признак сред уязвимите групи - жени и деца, с акцент върху ромската общност (дейност 3)“ по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и […]

Прочетете още
август 8, 2023
Проучване и анализ на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и проучване на подготовката и капацитета на подкрепящите специалисти от уязвимите общини от ЮЦР

В изпълнение на дейност 1 от проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ беше извършено проучване и разработени анализи на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската […]

Прочетете още
юли 24, 2023
Проучване и анализ, вкл. план с мерки/препоръки за преодоляване на идентифицираните трудности и подготовка за въвеждане в общините-партньори Рудозем, Садово и Чепеларе на 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

В изпълнение на дейност 1 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе извършено проучване и разработен анализ , вкл. план с мерки/препоръки за преодоляване на идентифицираните трудности и подготовка за въвеждане в общините-партньори Рудозем, Садово и Чепеларе на 12-те принципа на добро демократично […]

Прочетете още
Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 г.