Пресконференция

На 31.01.2023 г. се проведе откриваща пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с бенефициент Сдружение „Съюз за България“.

Пресконференцията се проведе при партньора по проекта – Община Стрелча, където се предвижда да се създаде център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Участниците в събитието бяха запознати с проекта, неговите цели, дейности и очаквани резултати. Беше предоставена информация и за партньорите, които го изпълняват – включително важността на двустранното сътрудничество и участието на SUPRAS (Норвегия), за периода на изпълнение и за бюджета. Беше подчертан приноса на Норвегия и Норвежкия финансов механизъм за реализирането на проекта.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ се финансира по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2020.

https://www.eeagrants.bg/

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.