Пресконференция 27.04.2023 г.

На 27.04.2023 г. ще се проведе откриваща пресконференция по проект „BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“ с бенефициент Община Пещера. Партньори по проекта са Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, Сдружение „Съюз за България“ и СУПРАС АС Норвегия.

Пресконференцията ще се проведе в административната сграда на Община Пещера.

На пресконференцията ще бъде представен проекта, целите, дейностите и резултатите му, както и получената подкрепа от ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до  намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 280 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

https://www.eeagrants.bg/

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.