Публичност

по изпълнявани проекти
февруари 19, 2024
Пресконференция

На 16.02.2024 г. се проведе междинна пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с бенефициент Сдружение „Съюз за България“. Пресконференцията се проведе при партньора по проекта – Община Стрелча, където вече функционира създадения по проекта център за подкрепа, предоставяне на консултации и […]

Прочетете още
ноември 23, 2023
Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики

В изпълнение на дейност 3 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе проведена информационна кампания с 3 кръгли маси, на която присъстваха 36 участника от 3-те общини партньори по проекта – Рудозем, Садово и Чепеларе. Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро […]

Прочетете още
септември 1, 2023
Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

В изпълнение на дейност 2 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе разработена Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета […]

Прочетете още
август 8, 2023
Публична покана за избор на изпълнител

Сдружение „Съюз за България“ обявява публична покана за „Създаване на обучителни програми за обучение на подкрепящи специалисти по темите превенция и борба с домашното насилие и насилието по полов признак сред уязвимите групи - жени и деца, с акцент върху ромската общност (дейност 3)“ по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и […]

Прочетете още
август 8, 2023
Проучване и анализ на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и проучване на подготовката и капацитета на подкрепящите специалисти от уязвимите общини от ЮЦР

В изпълнение на дейност 1 от проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ беше извършено проучване и разработени анализи на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската […]

Прочетете още
юли 24, 2023
Проучване и анализ, вкл. план с мерки/препоръки за преодоляване на идентифицираните трудности и подготовка за въвеждане в общините-партньори Рудозем, Садово и Чепеларе на 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

В изпълнение на дейност 1 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе извършено проучване и разработен анализ , вкл. план с мерки/препоръки за преодоляване на идентифицираните трудности и подготовка за въвеждане в общините-партньори Рудозем, Садово и Чепеларе на 12-те принципа на добро демократично […]

Прочетете още
юни 24, 2023
Oбучение по Дейност 2 на Проект № BGENVIRONMENT-4.004-0014

На 21,22 и 23 Юни 20 души експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 3-дневно обучение, което се проведе в к.к. Слънчев бряг. Обучението е насочено към повишаване на […]

Прочетете още
юни 12, 2023
Публична покана за избор на изпълнител

Сдружение "Съюз за България" обявява публична покана за „Организиране и провеждане, вкл. логистика, на събития (обучения, срещи, посещения)“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната […]

Прочетете още
април 24, 2023
Пресконференция 27.04.2023 г.

На 27.04.2023 г. ще се проведе откриваща пресконференция по проект „BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“ с бенефициент Община Пещера. Партньори по проекта са Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, Сдружение „Съюз за […]

Прочетете още
март 15, 2023
Пресконференция

На 31.01.2023 г. се проведе откриваща пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с бенефициент Сдружение „Съюз за България“. Пресконференцията се проведе при партньора по проекта – Община Стрелча, където се предвижда да се създаде център за подкрепа, предоставяне на консултации и […]

Прочетете още
март 15, 2023
Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“, бенефициентът Сдружение „Съюз за България“ и партньорът Сдружение „Карина България“ проведоха пилотен мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта. Резултатите от проведения мониторинг и отправените препоръки са предоставени за публичен достъп, може да бъдат прочетени и тук. […]

Прочетете още
Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.